Oferujemy możliwość wykonywania badań zleconych, a także wspólnej realizacji projektów naukowo-wdrożeniowych.

Oferowane przez SkyWay Biolab usługi:

Badanie cytotoksyczności i proliferacji na komórkach eukariotycznych i bakteryjnych

Badania cytotoksyczności związków chemicznych oraz wyrobów do zastosowań medycznych (wykonywane zgodnie z normą ISO 10993-5:2009 oraz ISO 10993-12:2012)

Badania aktywności nanocząsteczek w modelach in vitro

Badania proliferacji (sole formazanowe, test MTT)

Test LDH (Aktywność lipolityczna)

Test PAMPA

Badanie aktywności ROS

 

Oznaczanie stężeń białek komórkowych

Badania stężeń białek komórkowych min. pro-zapalnych, przeciw zapalnych

Testy immunoenzymatyczne typu ELISA (związki komórkowe np. chemokiny, interleukiny)

 

Badania właściwości endokrynnych substancji chemicznych

Badania przeprowadzane testem (YES-YAS)

 

Badanie przeciw drobnoustrojowe i przeciw wirusowe

Badamy zdolności przeciw drobnoustrojowe i przeciw wirusowe związków chemicznych i wyrobów medycznych

Testowanie powierzchni o potencjalnych właściwościach przeciw drobnoustrojowych i przeciw wirusowych

Posiadamy panele wirusów otoczkowych oraz wiele szczepów bakteryjnych

 

Genotoksyczność

Badania genotoksyczności związków chemicznych (zgodnie z normą ISO 10993-3:2003). Wykonujemy testy na komórkach prokariotycznych i eukariotycznych

 

Testy immunoenzymatyczne

Biomedyczne badania diagnostyczne i naukowe do wykrywania określonych białek w materiale badanym – ELISA (np. HBs lub HIV, czynniki komórkowe np. IL-8)

 

Badanie zawartości endotoksyn bakteryjnych

Wykonujemy oznaczenia poziomu endotoksyn bakteryjnych w materiale badanym

 

Wykrywanie obecności DNA Mycoplasma sp

W naszym laboratorium standardowo wykrywamy obecność Mycoplasma sp w materiałach badanych

 

Separacja struktur biologicznych, białek, dimerów i multimetrów – w celu zbadania interakcji lub/i oczyszczenia lub/i wymiany buforu